"Агропротеин" ЕООД е фирма специализирана в производството на люцерново брашно и гранули. Люцерновото брашно е най-подходящият компонент за производство на пълноценна гранулирана храна за всички видове животни. Запазват се качествата на прясната люцерна и има отлично съотношение на протеин, влакнини и витамини. Изхранването на висококачествено люцерново брашно подобрява продуктивността на животните.         

    Фирмата е създадена през 2000г., но от две години усъвършенства дейността си. Изградена е линия за гранулиране, което дава предимство за директно изхранване и това спестява загуби на животновъдите при изхранване на груб фураж.

    "Агропротеин" ЕООД е фирма, чиято основна цел е качеството на готовия продукт. Работи целогодишно на пълен капацитет. Фирмата разполага със собствени земи, занимава се със собствено производство на люцерна. Интересът към този продукт е не само от българска страна, а от много страни, занимаващи се с фуражопроизводство и животновъдство. Доказаното качество на нашият продукт предизвика интерес дори в страни конкурентни на европейския пазар.    

    Фирмата се развива и разширява благодарение на гъвкавата политика, на добрите и коректни взаимоотношения с клиенти и доставчици.

   Специализирана фирма „Агропротеин“ ЕООД за производство на люцерново брашно и гранули през 2020г. кандидатства за безвъзмездна помощ по мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
   През януари 2021г. фирма „Агропротеин“ ЕООД беше одобрена и получи безвъзмездна помощ на стойност 1822,50 лв. Тези средства бяха използвани изцяло за преодоляване на COVID-19 кризата.